.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

תיכון אמי"ת

בית ספר אמי"ת הינו התיכון הדתי היחיד בקרית מלאכי. בבית הספר לומדים כ-500 תלמידים - בנים ובנות, בשלושה מסלולים שונים: נתיב ישיבתי, נתיב עיוני ונתיב אולפנית. מכיוון שהתיכון הוא התיכון הדתי בעיר, רוב ילדי העיר המסורתים והדתיים הלומדים בעיר לומדים בתיכון זה. בשטח התיכון ממוקם כולל "מרכז נריה" בו האברכים לומדים את לימודם הקבוע במשך כל שעות היום. אך השפעת הכולל אינה מסתיימת בעצם הלימוד בשטחו הפיזי של התיכון, אלא אברכי הכולל מעורבים ושותפים בפעילות ובלימוד בבית הספר עם תלמידי התיכון.

אברכי הכולל מלמדים בקבוצות קטנות את תלמידי התיכון, בעיקר את תלמידי הנתיב הישיבתי. החומר הנלמד הוא מה שהתלמידים לומדים על פי תוכנית משרד החינוך. בכך עוזרים האברכים לתלמידים ללמוד ולהתקדם במקצועות הקודש. מתוך הלימוד נרקמים קשרים בין האברכים לתלמידים וישנה השפעה חיובית של האברכים על התלמידים. האברכים מהווים מודל לחיקוי וכן נותנים מענה לשאלות וצרכים שמתעוררים לתלמידים.

פרוייקט זה נמשך כבר מספר שנים בתיכון, וב"ה אנו רואים תלמידים שהושפעו לטובה מלימוד זה. הציפייה ללימוד השבועי, והקשר במשך השבוע בין האברכים לתלמידים מעידים יותר מכל על השפעתם החיובית של האברכים על תלמידי התיכון.
 
לאתר בית הספר

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com