.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

שאלת השבוע
 

החידוש


השאלה: כאשר צריך להסיע יהודי שנמצא בסכנת חיים לבית חולים בשבת האם צריך הנהג להוריד את הכיפה, כדי שלא יהיה חילול השם?

תשובה: ראשית חשוב לדעת- הצלת חיים בכל ימות השבוע היא מצווה! וחילול שבת כדי להציל חיים גם הוא מצווה!
 
כך פסק השולחן ערוך בהלכות שבת בסימן שכח' סעיף ב':
"מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת; והזריז, הרי זה משובח..."
 
יסוד הדברים הוא בפסוק - "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וְאֶת מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם אֲנִי ה'" (ויקרא יח' ה').
מן הפסוק הזה למד שמואל בגמ' במסכת יומא - "וחי בהם - ולא שימות בהם".
 
כיון שאדם המחלל שבת על מנת להציל חיים מקיים מצווה, אין הוא צריך להסתיר ולכסות את מעשהו. להיפך, הרואים אותו יוכלו ללמוד ממנו כיצד צריך לנהוג במצב של סכנת חיים בשבת.
 
הדבר מקבל משנה תוקף - מדברי הרמב"ם שפסק על פי דברי רבותינו בגמ' במסכת יומא:
רמב"ם שבת ב, ג- "כשעושים דברים האלו (=חילול שבת לצורך חולה מסוכן) אין עושין אותן לא ע"י גוים ולא ע"י קטנים ולא ע"י עבדים ולא ע"י נשים כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם..."
 
הפוסקים דנו בדברי הרמב"ם הללו.
יש שמבינים (בית יוסף) שבמילים "גדולי ישראל וחכמיהם" הרמב"ם לא התכוון לומר שיש עדיפות לכך שתלמידי החכמים יחללו שבת בזמן סכנה, אלא רצה להדגיש שאת חילול השבת במצב זה צריכים לעשות יהודים מבוגרים בני מצווה שאינם קטנים או שוטים.
אולם בעל הטורי זהב הבין בדברי הרמב"ם, וכך פסק גם בעל המשנה ברורה, שאכן במצב של פיקוח נפש יש עדיפות והידור מצווה בכך שתלמידי החכמים יחללו שבת. ושני טעמים מרכזיים הובאו לכך:
  1. דווקא הרב שיודע ומכיר היטב את ערכה של השבת הוא זה שצריך לחלל אותה בשעת הצורך משום שאצלו הדבר ודאי לא יגרום ליחס מזלזל לקדושת השבת ולחומרת איסוריה.
  2. בדרך זו יוכל הרב להורות הלכה למעשה לרבים - שמצווה גדולה לחלל שבת לצורך הצלת חיים.
 
עולה מכאן בבירור שחכמים לא רצו להסתיר את חילול השבת במצב של פיקוח נפש, אלא אפילו רצו לתת לו פרסום והבלטה מיוחדת.
 
אמנם, נכון הדבר שרבותינו למדו מן הפסוק "...וִהְיִיתֶם נְקִיִּם מֵה' וּמִיִּשְׂרָאֵל..." - "שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום"
 
כלומר כל יהודי צריך לשים לב לפרש ולבאר את מעשיו מתוך מגמה למנוע 2 בעיות (אגר"מ או"ח ב, מ):
"מראית עין"- שלא ילמדו ממנו ח"ו לזלזל במצוה או באיסור.
"חשד"- שלא יתעורר כלפיו חשד שאינו נוהג כראוי.
 
אולם חובה זאת קיימת דווקא במצב שיש אפשרות שמעשהו של האדם יתפרש כמעשה שלילי. כשיהודי המוכר כשומר תורה ומצוות נוסע בשבת, כל בר דעת מבין שיש לו סיבה טובה לעשות זאת ואין בזה שום חשש של מראית עין או חשד.

 

השיעור

 

שיעור מאת הרב חיים מלכה מתקיים ביום שבת, בבית הכנסת "מגדל דוד", בשעה 14:45.רוצים לפרסם חידוש או שאלה מעניינת משיעור שלקחתם בו חלק???
לחצו כאן ושתפו אותנו...

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com