.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה לשבת
פרשת תרומה - הקשר המשפחתי
 

הרב אשר בנימיני


בפרשת תרומה הגיעו עם ישראל למדרגה גבוהה ביותר. עד עתה קיבלו הכל מאת ה' יתברך, לחם מן השמים בזכות משה, באר בזכות מרים, ענני כבוד בזכות אהרן, קריעת ים סוף בחסדי ה' הטובים עלינו. הכל בגדר מקבלים. כילד הנישא ע"י האומן. אולם כאן בפרשה הגיעו לבגרות.

כאן כבר יש דרישות כמאדם בוגר. קחו לי תרומה.

צריכים להתחיל גם לתרום. ואם מתבקשים לתרום, משמע שיש להם מה לתרום. והשאלה, מה כבר יכולים בני אנוש, בשר ודם לתרום כלפי שמים. ומסתבר שיש חשיבות בתרומתם. וכך יצר ה' את עולמו שבנייתו ועמידתו של העולם תלויים בנתינה ועזרה. שנאמר: "עולם חסד ייבנה." (תהילים, פ"ט, ג')

ויתרה מזאת תלה הקב"ה את תיקון עולמו במעשיהם של בני האדם אשר במרכזם עומדים עם בני ישראל. וכביכול הם במעשיהם נותנים לו הכוח לתקן עולמו שנאמר  "תנו עוז לאלוקים" (תהילים ס"ח, ל"ה) ועיקר עניין זה בא לביטוי במקום המקודש ביותר בעולם והוא בארון הברית אשר עליו נצטווה משה לעשות שני כרובים. ומה הביטוי בשני כרובים אלו, אלא שהאחד רומז לקב"ה והשני לעם בני ישראל. וכאשר הקשר ביניהם טוב, ועם ישראל עושים רצונו של מקום, אז מופנים פניהם כאיש אל אחיו כביטוי של קשר חזק ואהבה גדולה בין שני רעים, כאמור בפרקי אבות (פרקי אבות, ב, ד) "עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו". וכן מובא (במסכת בבא בתרא דט") אולם כאשר מתרופף הקשר ואין עם ישראל עושים רצונו של מקום. באותה מידה גם הקב"ה אינו מביט בהם ואינו עושה רצונם. שכשאין הדדיות, יש נתק וריחוק. וכן בא הדבר לידי ביטוי גם בכרובים עצמם כנאמר במסכת בבא בתרא דט": ולמ"ד "פניהם איש אל אחיו", הא כתיב (דברי הימים ב, ג) "ופניהם לבית" (ולא האחד כלפי השני)? לא קשיא כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום (פניהם איש אל אחיו) וכאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום (פניהם לבית).

ועל פי היחס הזה של קשר, נתינה והדדיות, מושפע העלם כולו בטוב ובברכה רבה.

ויש להתבונן על הנאמר במסכת יומא נ"ד שדמות הכרובים היו כדמות איש ואשתו, ופלא הדבר מה בא דבר זה לסמל, ונראה הדבר שהמקום שבו יש ליצור את הקשר הגדול ביותר, הוא הקשר שבין איש לאשתו, עד שמצא הקב"ה לתאר את הקשר הטוב בינו לבין עם ישראל כקשר בין איש לאשתו.

ואם בחר הקב"ה לבטא את הקשר בינו לעם ישראל כמשל לקשר זה. מובן ממילא שקשר שכזה הוא קשר חזק ביותר וחביב ביותר, ומהנמשל ניתן ללמוד גם על המשל עצמו. כשם שהקשר שבין ישראל לקב"ה ככל שהוא טוב יותר וחזק יותר כך ההשפעה היורדת משום כך גדולה ביותר.

כן גם בבני הזוג. ככל שהקשר טוב וחזק ויש ביטוי של התחשבות, אהבה ונתינה ופניהם איש אל אחיו, כך תהיה הברכה וההשפעה ההדדית גדולה יותר, חזקה יותר ואהובה יותר עליהם ועל כל בני משפחתם ולכל הסובב אותם. וכדוגמא בנראה על הכרובים בתקופות שבם שרר קשר חזק וטוב בין ישראל לקב"ה ואז שרתה השכינה בישראל: "ופניהם איש אל אחיו".שבת שלום וחודש טוב!
 

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com