.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה- פרשת פקודי
מדוע הפך משה?

 

הרב אשר בנימיני


כשציוה משה רבינו לבצלאל על סדר בניית המשכן, מסר לו תחילה על בניית ארון הקודש ועל שאר כלי המשכן, ולבסוף מסר לו על אוהל המשכן עצמו.

אולם המדרש  אומר שלא בסדר זה נצטוה משה מאת ה' יתברך. וכך אומרת הגמרא במסכת ברכות נ"ה: "א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן... בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן (סדר הפוך ממה שאמר לו הקב"ה). אמר לו (בצלאל למשה): משה רבינו, מנהגו של עולם אדם בונה לו בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן. כלים שאני עושה, היכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים. אמר לו (משה רבינו לבצלאל): שמא בצל אל היית וידעת?". עד כאן לשון הגמרא.

והשאלה מדוע הפך משה והרי הודה לדברי בצלאל שהקב"ה ציוהו בסדר שונה? ונראה הדבר כיון שבצלאל כאיש אומנות ייתן דעתו בעיקר על אופני הביצוע, רצה משה רבינו להחדיר לליבו של בצלאל שחשיבות אומנותו אינה אופן הביצוע אלא התוכן והסיבה שבעבורה הוא מבצע, ומהו תוכן זה? זה ארון ה' ששם מונחים דבר ה' בלוחות הברית. שם תשרה השכינה. משם ידבר ה' אל משה. משם יתקבלו כל התפילות. שם הארון הוא עיקר כלי המשכן. ולכן, בעניין חשיבות הוא קודם לכל. ויש לבצע את הבניה בהרגשי קודש וחשיבה על פי ערכו וחשיבותו של המשכן וכליו. ומחשבה זו בעת הבניה משפיעה גם על עצם הבניה עצמה.

ואם כן, נשאלת השאלה: מדוע ה' ציוה בכל זאת את הסדר למשכן תחילה ורק אחר כך על הכלים?
ונראה הדבר, כיון שבעולם המעשה צריך להתחיל דוקא מלמטה. בכדי להגיע למדרגות גבוהות, בדרך יש להתחיל דוקא מהמדרגות היותר נמוכות. כשהולכים מסודר מלמטה למעלה, לבסוף באמת מגיעים למדרגות הגבוהות. אולם כשמדלגים מדרגות יתכן שלעולם לא יעלו למעלה.

ולמשל מי שרוצה לטפס בסולם אולם יש בסולם רק המדרגות העליונות, ואילו התחתונות לא קיימות, אם אדם יבנה לסולם מדרגות תחתונות, יוכל להגיע לבסוף גם למדרגות העליונות ביותר, אולם כשרוצה לקפוץ סופו בדרך כלל שיפול אף אל מתחת כל הסולם עצמו.

וכן הדבר גם בעניני הקודש. כדוגמת יום השבת שהוא היום המקודש בשבוע. תחילה ברא ה' את יום ראשון, ואחר כך שני וכו' ורק לבסוף את היום השביעי וכן בכל נושא כך הסדר.

נמצא שה' מצוה את הציוויים בהתאמה מלאה למדרגה שבא נמצא האדם התחתון. והציוויים אינם למעלה ממדרגתו ויכולתו, וכאשר האדם ילך ויתמיד בהם לבסוף יגיע גם למדרגות הנישאות ביותר אשר עליהן רמז משה רבינו לבצלאל בהפכו את סדר הערכים.שבת שלום!

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com