.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה - פרשת אחרי מות
סוד שבת הגדול


הרב אשר בנימיני


שבת זאת פרשת אחרי מות, מכונה גם בשם שבת הגדול. טעמים רבים נאמרו לסיבת שם זה, ונביא מהסברו של המהר''ל לשם זה.

ומבאר [בהקדמתו להגדה של פסח] כי כל המתרחש במהלך כל שבוע יונק את כוחו מיום השבת שלפניו. ולפי גודל ההתרחשויות כך תדע להעריך את גודל ועצמת השבת שלפניו.לדוגמא יום כיפור שואב את כוח הכפרה והתשובה שבו מכוח השבת שבאה לפניו המכונה גם כשבת תשובה. וכן גם לעניין פסח ,חג הפסח שאב את עצמת הגאולה שבו מכוח השבת שלפניה , ועל כן מכונה שבת זאת כשבת הגדול ללמד על גודל ועצמת שבת זאת שמכוחה התרחשה גאולת מצריים. כך באר המהר''ל את הסיבה לשם:'' הגדול'' המצורף לשבת זאת.

 אמנם עדיין נשאלת השאלה מדוע לא מכונה השבת בשם שבת הגדולה, שהרי השבת היא הגדולה?

ואפשר שמכיוון שבפסח יצאו עם ישראל מעבדות לחרות, ועיקר עניינו של בן חורין, שהוא נעשה אחראי על חייו בעצמו, ומתוך כך נעשה ונחשב לגדול, וכדוגמת נער שהגיע לבר מצוה כיון שנתחייב במצוות ונעשה בכך אחראי על מעשיו נחשיו לגדול, וכדברי חז''ל :''גדול המצווה ועושה מאינו מצווה ועושה'', ועל כן מעשיו נחשבים לבעלי משמעות גדולים ולכן יכול אף להשלים למניין ולגרום להשראת שכינה למרות גילו הצעיר, כמו כן ובהרבה יותר עוצמה לעין ארוך כשעם שלם נעשים בני חורין ,ובכך זוכים שמעשיהם יקבלו משמעות ערכית ברמה ציבורית, וכשמדובר בעם שאמור לכוון את מעשיו על פי צווי בורא העולם במעמד הר סיני נחשבים מעשיו של עם זה לגדולים ועצומים, וליכולת השפעה על עולם ומלואו, ומתוך כך נחשבים לעם הגדול, ומכיוון ששבת זאת גרמה לעם ישראל להיות לעם גדול ,קבלה היא כנוי גדול, על שמם ומעלתם.

ומתוך מעלתם הגדולה נבחנים הם במעשיהם, ודווקא מתוך שהתקרבו הרבה למעלות נשגבות, עד להשראת שכינה בתוכם. על כן יש צורך בזהירות מירבית, וכשלא נזהרים ומצויים בקרבה כל כך גדולה אל ה' יתברך ,יש בזה גם סיכון גדול ,וכפי שקרא לבניו הקדושים של אהרון הכהן. אמנם האסון היה נורא אולם דווקא דרכו השכלנו להבין לאיזה מדרגה גבוהה מגיע עם בני ישראל כשנעשים בני חורין, ואכן כמה חשובה ועצומה הייתה גאולת מצריים ,כי נעשה העם הזה לגדול ונשגב . וכל הקשור עמו ומסייעו נעשה גדול גם הוא מתוך גדלותו.
 

שבת הגדול שלום וחג שמח!

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com