.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה - פרשת במדבר
שמחו את ירושלים


הרב אשר בנימיני


בפרשת במדבר מבאר הזוהר הקדוש מתי מתממש הפסוק "שמחו את ירושלים", וכך דבריו: "שמחו את ירושלים- בגין בחדוה לא אשתכח אלא בזמנא דישראל קיימי בארע קדישא (כיוון ששמחה לא תמצא אלא בזמן שישראל מצויים על אדמת הקודש ארץ ישראל).." ובהמשך שם: "וגילו בה דייקא". רק בה ובישיבתה יש וצריך לשמוח. וממשיך שם לבאר כי החלוקה בין עבודת ה' ביראה לבין עבודת ה' בשמחה תלויה אך ורק בכך שעם ישראל מצויים בארצם. שאם אינם מצויים בארץ ישראל עבודת ה' צריכה להיות ביראה ואם מצויים הם בארץ ה', היא ארץ ישראל, אזי עבודת ה' יכולה וצריכה להיות בשמחה. וזוהי שמחתה של ירושלים  שעם ישראל שרויים בארצם ובנחלתם.

ונשאלת השאלה- מדוע דרש הזוהר דרשה זו דוקא בפרשת במדבר, בה מדובר על יציאת עם ישראל למסעיהם במדבר, ארץ ציה ושממה.
ונראה הדבר שעצם היציאה למדבר זוהי ההתחלה להתקרבות לכיוון ארץ ישראל. ומתוך שקרבים לארץ ישראל, למרות שבינתיים אמורים לעבור בארץ שוממה, אפשר כבר להתחיל לדבר על השמחה, וזוהי שמחתה של ירושלים שבני ישראל קרבים להיות בתוכה.

ומבטא הזוהר ששמחה זאת כל כך גדולה עד שמבוטאת היא בקשר של שמחה ואהבה שבין איש לאשתו כאמור שם "דתמן אתחברת אתתא בבעלה", ששם מתחברת אישה לבעלה. כאשר האישה היא כמשל לעם ישראל והבעל הוא הקב"ה. ששם, בארץ ישראל, הוא מקום הקישור החזק ביותר בין השניים ושמחה זו היא שמחת הכל. ואף גם שמחתם של כל העולמות העליונים כפי שנאמר שם "וכדין חדותא בכלא חדותא בעילא ותתא" (וכך היא השמחה בכל, שמחה למעלה ולמטה).

אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו לא רק להתקרב לארץ ישראל ולהתחיל בכך את שמחת הכל, אלא אף לשבת בתוכה ממש. ולא רק שישים ריבוא כיוצאי מצרים אלא אף מליוני בית ישראל.
ומלפני ארבעים ושבע שנה לא רק בחלק מהארץ שמסביב לירושלים אלא אף בליבה של הארץ, בירושלים עצמה, מקום החיבור הבלתי אמצעי שבין עם ישראל לקב"ה.

אשרינו מה טוב חלקנו!

"שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה"

שבת שלום!


 

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com