.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

דבר תורה - פרשת שלח לך
עין טובה


הרב אשר בנימיני


המרגלים נבחרו על פי ה', ומהנבחרים שבעם הם היו, שנאמר (במדבר יג' ג') "וישלח אותם משה על פי ה' כולם אנשים ראשי בני ישראל המה".

כיצד אנשים כל כך חשובים הוציאו דיבה על ארץ ה', ובכלל מדוע שלחם משה ולקח סיכון שהשליחות לא תצלח?, מה שנתברר שלבסוף אירע (תשובות רבות נתנו לשאלה זו) ונראה אמנם שמשה רבינו חשש מכישלון שכזה, על כן טרח והבהיר בפניהם כיצד להתבונן על מה שיראו עיניהם בארץ ישראל.

תחילה שלחם לכיוון הנגב שהוא המקום הפחות משובח שבארץ שנאמר [י''ג י''ז] ''עלו זה בנגב ועליתם את ההר''  ולאחר מכן כשימשיכו לתוככי הארץ יראו יותר ויותר את שבח הארץ.

[רש''י שם:''שכן דרך התגרים מראין את הפסולת תחילה ואח''כ מראין את השבח''] שנית, רמז להם באומרו "את הארץ מה היא את העם היושב עליה החזק הוא וגו',רש"י ( י''ג):''יש ארץ מגדלת גבורים ויש מגדלת חלשים", היינו תתבוננו בעיקר על מעלותיה של הארץ,שהיא מגדלת את היושבים עליה כגבורים וחזקים. '' הטובה היא" רש''י:''היש בה מעיינות טובים ובריאים?"ואכן יש בה מעיינות כאלה למכביר. ולעניין  העמים היושבים עליה למרות שהארץ מגדלת גיבורים , האם הם חוששים מעם ישראל ? האם יושבים הם בתוך חומות מחשש מלחמות, או שבפרזים שהם סומכים על גבורתם?[רש''י לפסוק י''ח ] וכן על זה הדרך הדריכם כיצד להתבונן על כל מה שיראו עיניהם.

לעומת זאת, כיצד פרשו המרגלים בחזרתם את מה שראו עיניהם ?[כ''ח] "אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות וגו'..", היינו במקום להתבונן בעין טובה פרשו הכל לרעה. במקום לפרש את חוזק האנשים שזה משבח הארץ שמגדלת גיבורים, פרשו לרעה שמאוד מסוכן להילחם בהם, ובמקום לבאר שהערים בצורות מפחד המלחמה עם עם ישראל, פרשוהו שלא ניתן כלל לכבשם. ועוד מוסיפים חז"ל להסביר (סוטה ל"ה) שבכל מקום שהלכו ראו את העמים מקברים את מתיהם וזאת כיוון שה' רצה להטריד את העמים לבל יתעסקו עם המרגלים. לעומת זאת, מה פרשו המרגלים? פרשו זאת שהארץ,''ארץ אוכלת יושביה היא" ולכן אין שום סיבה להגיע אליה, ועד כדי כך השפיעו בדבריהם לרעה על העם עד שהחלו לבכות על עצם הצורך לעלות ולנחול את הארץ שהקב"ה מגדיר אותה כארץ זבת חלב ודבש.

נמצא שמשה רבינו מגמתו היתה לטובה. שאכן יראו את כל הטוב שיש בארץ ההיא, ובלבד שיתבוננו על כל מה שעיניהם רואות בעין טובה, בעין של אדם מאמין בדבר ה'. ואילו הם ראו אמנם מה שביקש משה מאתם לראות, אלא שפרשו כל מה שראו עיניהם לרעה. ובזה היה עיקר חטאם. והלקח העיקרי הנלמד מכך שבכדי לזכות בארץ ישראל ולנחול אותה ולהנות מטובה צריך להתבונן בה בעין טובה, ורק ע"י כך זוכים להיכנס אליה ובאמת להנות מטובה (שהיא זבת חלב ודבש). אולם אם חלילה מתבוננים על הארץ בעין רעה לא זוכים כלל להנות מטובה עד אשר  לא זוכים כלל לנחול אותה ואף לא ולהתקרב אליה.

כי זה מסגולותיה של ארץ ישראל- כדי לזכות בה צריך שתהיה לאדם עין טובה. ואז באמת זוכה לעלות אליה ולהתיישב בה  ורואה ונהנה מטובה. שבת שלום!


 

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com