.

חם בפורום
קבוצת הלימוד של
הפרק היומי בתנ"ך
בוואטסאפ וביוטיוב. הצטרפו אלינו -

מכתב למשפחות מרכז נריהבפרשות השבוע האחרונות, התורה מספרת לנו על בניית המשכן ועל כך שכל ישראל היו שותפים בהקמתו. השותפות של כולם באה לידי ביטוי בתרומות למשכן ובהכנת הפריטים בפועל.

"...ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה"
משה רבנו אמנם מינה את בצלאל ואת אהליאב לרכז את מלאכת בניית המשכן וכליו, אך כל ישראל היו שותפים בבנייתו.

תפקידו של בצלאל, מלבד הדברים שבנה בפועל, היה "לנצח" על פרוייקט בניית המשכן ולנתב הן את התרומות והן את האנשים שנרתמו לסייע בפועל לפי הצורך.

ובאמת, כפי שניתן לראות בפרשת ויקהל, בסופו של דבר בצלאל מודיע למשה "מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה...". אנו למדים מכאן שבצלאל ידע מה מצב התרומות ומה מצב האנשים שמסייעים בבניית המשכן וידע לומר שהסיוע גדול יותר מהצרכים.


משפחות יקרות,
בשנתיים האחרונות, זכיתי לעבוד במרכז נריה ולסייע לשמעון חזן בעבודתו המסורה למען הצלחת מרכז נריה בפרוייקטים שונים ברחבי העיר, בגיוס משאבים ובדאגה לצרכי הקהילה.
מסירות הנפש של משפחות הקהילה ושל כלל עובדי מרכז נריה ובראשם שמעון חזן לטובת העיר והפרוייקטים השונים  היא לאין שיעור.

כמו במשכן, גם במרכז נריה, כולם שותפים בעשייה, בפרוייקטים ובחיבור לתושבים.
תפקידנו בהנהלת מרכז נריה הוא לרכז את הפעילות ולנתב את הכוחות הגדולים הקיימים בקהילה.
אני מברך את שמעון חזן על כניסתו לתפקיד ממלא מקום ראש העיר ומאחל לו ולכולנו הצלחה רבה.
אני מקווה ומתפלל כי אצליח למלא את מקומו במרכז נריה ולהיות שליח נאמן בעבודתי כמנהל מרכז נריה.
 

אתם מוזמנים לפנות אלי בכל דבר ועניין ואשתדל לסייע,
אשמח לשמוע רעיונות, הצעות והארות להעצמת הפעילות של מרכז נריה.
                                                                       

                                    בברכה,
                                                                                                             אופיר חיים
052-3737207

כתובת: ת.ד. 210 קרית מלאכי   טלפקס: 08-8503823   מייל: merkaznerya@gmail.com